Mã tin: 1040266
Báo cáo

KuKaAG Vietnam, Robot Kuka AG Vietnam, mua Kuka AG tại Việt Nam, Kuka AG phân phối, Kuka AG distributor,

Thứ bảy, 16/10/2021, 10:55
Giá: Liên hệ
Địa chỉ: thủ đức hcm

Mô tả chi tiết:

Kuka AG Vietnam, Robot Kuka AG Vietnam, mua Kuka AG tại Việt Nam, Kuka AG phân phối, Kuka AG distributor gọi: 0825 407 939 Ms Liên, mail:lien@bkpttech.vn

tham khảo thêm:

Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 40-500-600-A101A-MF-A60EEB5NC WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A101A-MF-A61FEB5ND WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A101A-MF-A61FEB5ND WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 40-500-600-A101A-MF-A61FEB5ND WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 80-500-300-A102A-CS3-A60AHF7RC WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-500-150-A513A-MF-A60BIF8SA WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 80-500-300-A102A-MF-A61BHD6RD WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 100-500-150-A102A-MF-A60AHF7RC WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-500-150-A513A-MF-A60BIF7SA WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A513A-MF-A60EEB5ZC WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-990-2500-A116A-SP-A60BIJ7VC WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-990-2500-A116A-SP-A60BIJ7VC WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 80-990-1500-A116A-CS2-A60BHD6RC WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-500-300-A102A-MF-A60AHF7SC WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-500-150-A102A-MF-A36BHF8S WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-500-300-A316A-MF-A61AHF7SD WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-500-150-A102A-MF-A36BHF7S WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 200-500-150-A316A-SS-A61BIF8SD WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code:  200-500-150-A102A-MF-A36BHF8S WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 250-500-150-A316A-MF-A36BHJ9V WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 250-500-300-A102A-CS2-A36BHJEV WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 200-500-300-A102A-CS2-A36BHJ9S WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 100-500-150-A513A-MF-A61BHD6RD WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 80-500-300-A102A-SS-A61BHD6RD WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 350-500-300-A102A-MF-A36BHJEW WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-500-300-A102A-MF-A60BIF7SA WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A101A-MF-A60EEB5NC WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 350-500-150-A102A-MF-A36BHJFW WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code:  300-500-150-A102A-MF-A36BHJEV WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-990-900-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-990-900-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-500-300-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-500-300-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-500-300-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-500-150-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 50-500-600-A102A-MF WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Full Gasket, Packing & DIAPHRAGM RUBBER  Valve Code: 150-500-150-A715A-MF-A60AHF7SC WEIR/Weir việt Nam/weir vietnam/weir giá tốt/weir sẵn kho/bkpttech-weir-korea Communication Module CI-620 Brüel & Kjær Vibro/Brüel & Kjær Việt Nam/Brüel & Kjær Vibro Viet nam/Brüel & Kjær đại lý tại việt nam Input Module SM-610 Brüel & Kjær Vibro/Brüel & Kjær Việt Nam/Brüel & Kjær Vibro Viet nam/Brüel & Kjær đại lý tại việt nam Power Supply Module PS-610  Brüel & Kjær Vibro/Brüel & Kjær Việt Nam/Brüel & Kjær Vibro Viet nam/Brüel & Kjær đại lý tại việt nam Pressure Transmitter 7MF4033-1DA10-1AC6 Siemens/ Siemens việt nam/đại lý phân phối siemens việt nam/Siemens giá tôt/Bkpt tech-Siemens -korea Pressure Transmitter 7MF4033-1DA10-1DC6 (EExd) Siemens/ Siemens việt nam/đại lý phân phối siemens việt nam/Siemens giá tôt/Bkpt tech-Siemens -korea Pressure Transmitter 7MF4033-1EA10-1AC6 Siemens/ Siemens việt nam/đại lý phân phối siemens việt nam/Siemens giá tôt/Bkpt tech-Siemens -korea Pressure Transmitter 7MF4033-1EA10-1DC6 (EExd) Siemens/ Siemens việt nam/đại lý phân phối siemens việt nam/Siemens giá tôt/Bkpt tech-Siemens -korea Pressure Transmitter 7MF4033-1FA10- 1AC6 Siemens/ Siemens việt nam/đại lý phân phối siemens việt nam/Siemens giá tôt/Bkpt tech-Siemens -korea Pressure Transmitter 7MF4033- 1GA10-1AC6 Siemens/ Siemens việt nam/đại lý phân phối siemens việt nam/Siemens giá tôt/Bkpt tech-Siemens -korea Diff.Pressure Transmitter 7MF4433-1EA02- 1AC6 Siemens/ Siemens việt nam/đại lý phân phối siemens việt nam/Siemens giá tôt/Bkpt tech-Siemens -korea Diff.Pressure Transmitter 7MF4433-1FA02- 1AC6 Siemens/ Siemens việt nam/đại lý phân phối siemens việt nam/Siemens giá tôt/Bkpt tech-Siemens -korea Diff.Pressure Transmitter 7MF4433-1FA02- 1DC6 (EExd) Siemens/ Siemens việt nam/đại lý phân phối siemens việt nam/Siemens giá tôt/Bkpt tech-Siemens -korea  Limit switches for Tandem 560.0-1 2  AUMA Vietnam /AUMA hàng có sẵn Torque switches for Single 560.0-1 2  AUMA Vietnam /AUMA hàng có sẵn Control Unit 559 AUMA Vietnam /AUMA hàng có sẵn Interface Board 008.1 AUMA Vietnam /AUMA hàng có sẵn Logic Board 009.2 AUMA Vietnam /AUMA hàng có sẵn Push button / Relay board 011.2 AUMA Vietnam /AUMA hàng có sẵn Power Supply Board 006.2 AUMA Vietnam /AUMA hàng có sẵn DISC SEAT 4 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam O-ring 20 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam Packing 16 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam BUTTERFLY VALVE 2100A   Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam DISC SEAT BUTTERFLY VALVE 2100A 4 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam O-ring BUTTERFLY VALVE 2100A 20 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam Packing BUTTERFLY VALVE 2100A 15 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam BUTTERFLY VALVE 1950A   Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam DISC SEAT BUTTERFLY VALVE 1950A 4 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam O-ring BUTTERFLY VALVE 1950A 20 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam Packing BUTTERFLY VALVE 1950A 16 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam BUTTERFLY VALVE 750A   Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam DISC SEAT BUTTERFLY VALVE 750A 4 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam O-ring BUTTERFLY VALVE 750A 20 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam Packing BUTTERFLY VALVE 750A 16 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam BUTTERFLY VALVE 750A   Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam DISC SEAT BUTTERFLY VALVE 750A 4 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam O-ring BUTTERFLY VALVE 750A 20 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam Packing BUTTERFLY VALVE 750A 16 Wookyeong ENG/Wookyeong eng việt nam/Wookyeong eng Viet nam/Đại lý phân phối chính hãng Wookyeong eng Viet nam BUTTERFLY VALVE 150A   Dukwoon valve/Dukwoon valve việt Nam/Dukwoon valve giá tốt Packing BUTTERFLY VALVE 150A 7 Dukwoon valve/Dukwoon valve việt Nam/Dukwoon valve giá tốt BUTTERFLY VALVE 80A   Dukwoon valve/Dukwoon valve việt Nam/Dukwoon valve giá tốt Packing BUTTERFLY VALVE 80A 7 Dukwoon valve/Dukwoon valve việt Nam/Dukwoon valve giá tốt Electric Actuator   Drehmo Valve Actuator  Electric ActuatorCombined sensor (torque & Limit)   auma(Dongwoo valve Control)/Auma Việt Nam/Auma giá tốt  Electric ActuatorIntegral Unit Assembly   auma(Dongwoo valve Control)/Auma Việt Nam/Auma giá tốt Main Board PCB for displacement type level transmitter PCB035 SEOJIN INSTECH Việt Nam/Seojin instech viet nam/Đại lý phân phối Seojin instech hcm/ Seojin instech giá tốt T/B Board PCB for displacement type level transmitter PCB034 SEOJIN INSTECH Việt Nam/Seojin instech viet nam/Đại lý phân phối Seojin instech hcm/ Seojin instech giá tốt LCD Board PCB for displacement type level transmitter PCB033 SEOJIN INSTECH Việt Nam/Seojin instech viet nam/Đại lý phân phối Seojin instech hcm/ Seojin instech giá tốt Fuse K401.448 Drehmo/Drehmo việt Nam, dại lý Drehmo viet nam/Drehmo stock kho Cover Gasket & V-packing 143314 KPC Viet Nam./Việt Nam KPC/Đại lý KPC Combined sensor (torque & Limit S/W) 380901 Drehmo/Drehmo việt Nam, dại lý Drehmo viet nam/Drehmo stock kho Integral Unit Assembly 294741 Drehmo/Drehmo việt Nam, dại lý Drehmo viet nam/Drehmo stock kho LCD display 235717 Drehmo/Drehmo việt Nam, dại lý Drehmo viet nam/Drehmo stock kho Magnetic contactor / Small - 1.75KW 235231 Drehmo/Drehmo việt Nam, dại lý Drehmo viet nam/Drehmo stock kho Fuse set K401.448 SEO CHANG INDUSTRY / DREHMO GmbH/ seochang Việt Nam/DREHMO GmbH giá tốt Cover Gasket & V-packing for DiM30-59 292285 SEO CHANG INDUSTRY / DREHMO GmbH/ seochang Việt Nam/DREHMO GmbH giá tốt Cover Gasket & V-packing for DiM120-249 292286 SEO CHANG INDUSTRY / DREHMO GmbH/ seochang Việt Nam/DREHMO GmbH giá tốt Cover Gasket & V-packing for DiM250-500 292287 SEO CHANG INDUSTRY / DREHMO GmbH/ seochang Việt Nam/DREHMO GmbH giá tốt
0825407939
Người đăng: LiênBKPT
Người liên hệ: LiênBKPT

Banner quảng cáo bat dong san

Quý vị đang xem nội dung tin rao "KuKaAG Vietnam, Robot Kuka AG Vietnam, mua Kuka AG tại Việt Nam, Kuka AG phân phối, Kuka AG distributor," - Mã tin 1040266. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Raovat321.com luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị tuy nhiên Raovat321.com không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy bấm nút Báo vi phạm để thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị Raovat321.com hoặc gọi Hotline 093.896.1085 (Zalo) để được hỗ trợ nhanh nhất.