Hội thảo Cơ Sở Hạ Tầng Việt Nam 2019  – Infrastructure VietNam 2019 - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Hội thảo Cơ Sở Hạ Tầng Việt Nam 2019  – Infrastructure VietNam 2019 - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Hội thảo Cơ Sở Hạ Tầng Việt Nam 2019  – Infrastructure VietNam 2019 - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Hội thảo Cơ Sở Hạ Tầng Việt Nam 2019  – Infrastructure VietNam 2019 - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Hội thảo Cơ Sở Hạ Tầng Việt Nam 2019  – Infrastructure VietNam 2019 - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Hội thảo Cơ Sở Hạ Tầng Việt Nam 2019  – Infrastructure VietNam 2019 - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Menu Đăng tin
Hội thảo Cơ Sở Hạ Tầng Việt Nam 2019  – Infrastructure VietNam 2019

Hội thảo Cơ Sở Hạ Tầng Việt Nam 2019  – Infrastructure VietNam 2019

TP.Hồ Chí Minh

17:10 - 15/05/2019

Thông tin liên hệ

Thiện Đức Đoàn Trần

06183947615

Rex Hotel Saigon

Hội thảo Cơ Sở Hạ Tầng Việt Nam 2019  – Infrastructure VietNam 2019, được tổ chức nhằm xây dựng  một nền tảng tương tác hiệu quả, tạo ra cầu nối hợp tác giữa các bên tham gia, vốn là những nhân tố đóng vai trò then chốt trong ngành công nghiệp.  Mang tới cho các bên tham dự   những cập nhật và định hướng mới nhất, những chính sách đầu tư và tiềm năng thị trường, gặp gỡ các nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng

Lân cận
Khu vực: TP.Hồ Chí Minh
backtop