Kết nối tín hiệu đo lưu lượng đầu vào HTXLNT - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Kết nối tín hiệu đo lưu lượng đầu vào HTXLNT - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Kết nối tín hiệu đo lưu lượng đầu vào HTXLNT - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Kết nối tín hiệu đo lưu lượng đầu vào HTXLNT - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Kết nối tín hiệu đo lưu lượng đầu vào HTXLNT - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Kết nối tín hiệu đo lưu lượng đầu vào HTXLNT - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Menu Đăng tin
Kết nối tín hiệu đo lưu lượng đầu vào HTXLNT

Kết nối tín hiệu đo lưu lượng đầu vào HTXLNT

Bình Phước

10:44 - 26/03/2020

Thông tin liên hệ

Nước Và Sự Sống

0916163238

103/23 Nguyễn Hữu Dật, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Đơn vị nào cần thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước và kết nối, cung cấp thông tin dữ liệu về Sở TNMT theo:

_ Thông tư số 47/2017/ TT-BTNMT Quy định về việc giám sát, khai thác sử dụng tài nguyên nước.

_ Thông tư số 24/2017/ TT-BTMNT Quy định Kỹ thuật quan trắc môi trường.

_ Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Liên hệ Mr Mạnh 0916163238 để nhận được hỗ trợ kịp thời

Lân cận
Khu vực: Bình Phước
backtop