Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học chuẩn bộ GD - 0978868657 Mis Thảo - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học chuẩn bộ GD - 0978868657 Mis Thảo - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học chuẩn bộ GD - 0978868657 Mis Thảo - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học chuẩn bộ GD - 0978868657 Mis Thảo - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học chuẩn bộ GD - 0978868657 Mis Thảo - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học chuẩn bộ GD - 0978868657 Mis Thảo - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Menu Đăng tin
Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học chuẩn bộ GD - 0978868657 Mis Thảo

Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học chuẩn bộ GD - 0978868657 Mis Thảo

Hà Nội

09:21 - 16/04/2019

3.500.000 đ

Thông tin liên hệ

Thanh Thảo

0963694996

Cầu Giấy

 

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC - CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Mục tiêu khóa học nghiệp vụ tư vấn du học

 Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt độngdịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Yêu cầu khóa học nghiệp vụ tư vấn du học

Về kiến thức: Nắm vững các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và hội nhập quốc tế trong giáo dục; các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động dịch vụ tư vấn du học; các kiến thức cơ bản về hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới; trách nhiệm và nghĩa vụ của người thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học;nghiệp vụ tư vấn du học;
Về kỹ năng: Nắm vững và nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học; phát triển giáo dục quốc tế; quản lý và hỗ trợ lưu học sinh;
Về thái độ: Có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

1. Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

2. Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Thông tư 29/2013/TT-BGDDT ngày 25/07/2013 về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Học phí lớp nghiệp vụ tư vấn du học:

- Học phí: 3.500.000đ/Khóa học 

 Trong đó: Đã bao gồm tài liệu và tiền cấp chứng chỉ.

 

LH: 0978868657 mis Thảo

 

Lân cận
Khu vực: Hà Nội
backtop