Khai giảng khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp tại HCM - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Khai giảng khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp tại HCM - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Khai giảng khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp tại HCM - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Khai giảng khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp tại HCM - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Khai giảng khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp tại HCM - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Khai giảng khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp tại HCM - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Menu Đăng tin
Khai giảng khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp tại HCM

Khai giảng khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp tại HCM

TP.Hồ Chí Minh

00:00 - 10/03/2017

Thông tin liên hệ

Nhấn để hiện số

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu: - Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài
Lân cận
Khu vực: TP.Hồ Chí Minh
backtop