Khóa học quản trị kinh doanh ngắn hạn tại HCM - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Khóa học quản trị kinh doanh ngắn hạn tại HCM - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Khóa học quản trị kinh doanh ngắn hạn tại HCM - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Khóa học quản trị kinh doanh ngắn hạn tại HCM - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Khóa học quản trị kinh doanh ngắn hạn tại HCM - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Khóa học quản trị kinh doanh ngắn hạn tại HCM - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Menu Đăng tin
Khóa học quản trị kinh doanh ngắn hạn tại HCM

Khóa học quản trị kinh doanh ngắn hạn tại HCM

TP.Hồ Chí Minh

00:00 - 10/03/2017

Thông tin liên hệ

Nhấn để hiện số

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH Sự bùng nổ của MBA đang tạo nên những làn sóng mới trong giới kinh doanh trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, nhu cầu về các nhà quản trị có tầm nhìn quốc tế cũng đang ngày càng tăng.
Lân cận
Khu vực: TP.Hồ Chí Minh
backtop