NHẬN LÀM BÁO CÁO, SỔ SÁCH KẾ TOÁN NGOÀI GIỜ Ư (KV HCM) - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

NHẬN LÀM BÁO CÁO, SỔ SÁCH KẾ TOÁN NGOÀI GIỜ Ư (KV HCM) - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

NHẬN LÀM BÁO CÁO, SỔ SÁCH KẾ TOÁN NGOÀI GIỜ Ư (KV HCM) - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

NHẬN LÀM BÁO CÁO, SỔ SÁCH KẾ TOÁN NGOÀI GIỜ Ư (KV HCM) - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

NHẬN LÀM BÁO CÁO, SỔ SÁCH KẾ TOÁN NGOÀI GIỜ Ư (KV HCM) - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
NHẬN LÀM BÁO CÁO, SỔ SÁCH KẾ TOÁN NGOÀI GIỜ Ư (KV HCM) - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Menu Đăng tin
NHẬN LÀM BÁO CÁO, SỔ SÁCH KẾ TOÁN NGOÀI GIỜ Ư (KV HCM)

NHẬN LÀM BÁO CÁO, SỔ SÁCH KẾ TOÁN NGOÀI GIỜ Ư (KV HCM)

TP.Hồ Chí Minh

09:30 - 23/02/2019

Thông tin liên hệ

NGUYỄN HOÀNG EM

0901478880

SO 15 NGUYỄN THỊ SÓC, HÓC MÔN


- Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính, TNDN theo quý,......
- Kiểm tra phân loại, xử lý chứng từ đầu vào - đầu ra.
- Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ giao dịch theo quy định.
- Hoàn thiện sổ sách và báo cáo tài chính cuối năm.
- Cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp.
Mình đã có 10 năm kinh nghiệm làm kế toán, có bằng kế toán trưởng, kinh nghiệm 2 năm làm kế toán trưởng. Gía cả hợp lý. Liên hệ Hoàng 0901478880 - mail: nguyenhoangem8586@gmail.com

Lân cận
Khu vực: TP.Hồ Chí Minh
backtop