Tuyến gấp 01 Thợ hớt tóc nam + 02 nữ gội đầu lấy ráy tai - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Tuyến gấp 01 Thợ hớt tóc nam + 02 nữ gội đầu lấy ráy tai - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Tuyến gấp 01 Thợ hớt tóc nam + 02 nữ gội đầu lấy ráy tai - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Tuyến gấp 01 Thợ hớt tóc nam + 02 nữ gội đầu lấy ráy tai - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321

Tuyến gấp 01 Thợ hớt tóc nam + 02 nữ gội đầu lấy ráy tai - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Tuyến gấp 01 Thợ hớt tóc nam + 02 nữ gội đầu lấy ráy tai - Rao vặt miễn phí - Trang đăng tin mua bán toàn quốc - RaoVat321
Menu Đăng tin
Tuyến gấp 01 Thợ hớt tóc nam + 02 nữ gội đầu lấy ráy tai

Tuyến gấp 01 Thợ hớt tóc nam + 02 nữ gội đầu lấy ráy tai

TP.Hồ Chí Minh

17:19 - 19/05/2019

Thông tin liên hệ

Diem Thuy

0903641089

56 Ten Lua

Cần tuyển gấp 01 thợ hớt tóc nam + 02 nữ gội đầu massage lấy ráy tai

Công việc thu nhập ổn đinh + lâu dài

 

Lân cận
Khu vực: TP.Hồ Chí Minh
backtop