Xác định tầm nhìn thương hiệu của bạn

Trong 10 đến 20 năm kể từ bây giờ, công việc của bạn sẽ làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn như thế nào? Tác động tích cực mà công ty của bạn sẽ tạo ra trong cuộc sống của mọi người là gì? Tại sao những người làm việc trong doanh nghiệp của bạn sẽ cảm thấy những gì họ làm thực sự quan trọng?

Hãy xác định tầm nhìn thương hiệu của bạn, đây là tương lai của bạn, là tương lai mà bạn muốn tạo ra. Để đến được tương lai này, bạn cần một điểm đến. Bạn cần một tuyên bố tầm nhìn để làm kim chỉ nam cho bạn trên đường đi tới thành công của doanh nghiệp.

Tầm nhìn thương hiệu so với Sứ mệnh thương hiệu

Đừng nhầm lẫn tầm nhìn của thương hiệu với sứ mệnh của thương hiệu. Mặc dù chúng có vẻ giống nhau, nhưng chúng thực sự khá khác nhau.

Tầm nhìn của bạn phải là một tuyên bố mô tả về tương lai lý tưởng của công ty bạn, sứ mệnh của bạn phải là tuyên bố hành động sẽ biến tầm nhìn của bạn thành hiện thực.

>> Đăng tin rao vặt ngay hôm nay để tìm kiếm khách hàng nhanh hơn.

Xác định tầm nhìn thương hiệu của bạn

Xác định tầm nhìn thương hiệu của bạn

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xác định tầm nhìn thương hiệu nên và không nên như thế nào; tại sao điều quan trọng đối với công ty của bạn là phải có tầm nhìn thương hiệu; chúng tôi cũng sẽ chia sẻ các ví dụ về tầm nhìn thương hiệu mà chúng tôi cảm thấy đầy cảm hứng.

Nên và không nên:

Tầm nhìn thương hiệu của bạn nên nêu rõ lý do tại sao bạn kinh doanh, tương lai mà bạn không ngừng phấn đấu. Tầm nhìn thương hiệu của bạn không nên tập trung vào những gì doanh nghiệp của bạn làm.

Tầm nhìn thương hiệu của bạn nên tập trung vào những người bạn đang giúp đỡ. Tầm nhìn thương hiệu của bạn không phải là tất cả về bạn.

Tầm nhìn thương hiệu của bạn phải là những gì bạn muốn mọi người nói về bạn và tác động của bạn đối với cộng đồng. Tầm nhìn thương hiệu của bạn không nên là về tiền bạc.

Tầm nhìn thương hiệu của bạn phải tích cực, có động lực, được trình bày rõ ràng và ngắn gọn. Tầm nhìn thương hiệu của bạn không nên là một danh sách các dịch vụ và khả năng mô tả tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp của bạn.

Tầm nhìn thương hiệu của bạn phải là động lực thúc đẩy mọi thứ mà công ty bạn làm và tại sao nó lại quan trọng. Tầm nhìn thương hiệu của bạn không nên chỉ đơn giản là một diện mạo mới và khẩu hiệu cho chiến dịch tiếp thị mới nhất của bạn.

Đăng tin vào các trang rao vặt miễn phí giúp quảng bá thương hiệu tốt hơn.

Tầm nhìn thương hiệu của bạn phải đầy thách thức và lạc quan, nhưng bạn cần tin rằng bạn có thể làm được. Tầm nhìn thương hiệu của bạn không nên quá xa vời và viễn vông.

Tầm nhìn thương hiệu của bạn nên tập trung vào một nhóm người cụ thể. Tầm nhìn thương hiệu của bạn không nên cố gắng trở thành tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người.

Tại sao tầm nhìn thương hiệu quan trọng với doanh nghiệp của bạn?

Tầm nhìn thương hiệu quan trọng bởi vì nó:

Cung cấp bức tranh về doanh nghiệp của bạn sẽ như thế nào trong tương lai.

Làm rõ hướng mà tổ chức của bạn cần phải phát triển và giữ mọi người trong tổ chức luôn tiến về phía trước.

Mang đến cho mọi người trong tổ chức của bạn cảm giác có mục đích cao hơn. Họ sẽ thấy mình đang “xây dựng một thánh đường” chứ không chỉ “đục khoét những tảng đá”.

Thiết lập mục tiêu dài hạn cho bạn và công ty của bạn để giúp định hướng cho tất cả các quyết định kinh doanh chiến lược trong tương lai của bạn.

Xây dựng văn hóa tổ chức.

Thu hút những người cùng chí hướng đến với thương hiệu của bạn.

Giữ cho nhóm của bạn tập trung và phù hợp với một tương lai chung.

Củng cố những hành vi và thái độ tích cực mà những người làm việc trong tổ chức của bạn mong đợi.

Tạo sự nhất quán với thông tin liên lạc thương hiệu của bạn trên tất cả các loại phương tiện.

Tìm nhiều hơn