Điều khoản sử dụng

Điều khoản chung

  • RaoVat321.com  có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
  • RaoVat321.com không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên RaoVat321.com.
  • Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của RaoVat321.com có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang "Điều khoản sử dụng" này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có), để xác nhận, và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung.

Chính sách riêng tư

Bằng việc đăng ký và sử dụng Tài khoản RaoVat321.com, bạn đồng ý cho phép RaoVat321.com thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân để tăng chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn. Việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân được quy định tại “Quy định hoạt động” của RaoVat321.com và được triển khai cụ thể trong tài liệu dưới đây.

1. Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

    Khi bạn đăng ký hoặc đăng tin trên RaoVat321.com, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân sau:  họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

    Liên hệ với bạn để hỗ trợ bạn việc đăng tin

    Cung cấp cho người mua như thông tin chính thức để liên hệ với bạn khi bán hàng

    Kiểm tra & đánh giá dữ liệu trên trang web RaoVat321.com

    Nhận diện người dùng & quản lý thông tin tài khoản

    Phân tích và đánh giá giúp cải thiện và nâng cấp dịch vụ.

3. Cookies

Trang web của RaoVat321.com sử dụng cookie để Người dùng không phải nhập thông tin đăng nhập của mình mỗi lần vào Trang web.

Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà chính người dùng cung cấp. Một tập cookie không thể đọc dữ liệu bên ngoài ổ cứng của người dùng hoặc đọc các tập cookie được tạo ra bởi các trang web khác.

Khi truy cập và sử dụng RaoVat321.com, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn.

4. Các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau:

Giới hạn truy cập thông tin cá nhân bằng việc Đăng ký tài khoản

 Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

  Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi

    Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa theo giao thức 128-bit SSL (secure sockets layer) khi xử lý tài khoản của bạn.

5. Thay đổi Chính sách riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật các chính sách thông tin bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên website của chúng tôi.

6. Liên hệ

Nếu bạn muốn: truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, khiếu nại hoặc muốn có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: info@qc24h.com

Tìm nhiều hơn